כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
224
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
18.7
שנת הקמה:
2009
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
גריק פטריאכט 1
כתובת למכתבים:
ת.ד. 14041, ירושלים
מיקוד:
9114001
טלפון:
02-6282610
פקס:
02-6273069
מנהל/ת:
סמיר זנאנירי
מפקח/ת:
נגוהה פרחאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
בתי"ס היוונים האורתודוקסים בעמ
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2011
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
224
בנים:
144
בנות:
80
כיתות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 18 8 26.0
ב 1 16 10 26.0
ג 1 12 10 22.0
ד 1 10 7 17.0
ה 1 17 7 24.0
ו 1 9 3 12.0
ז 1 11 9 20.0
ח 1 9 6 15.0
ט 1 10 6 16.0
י 1 8 6 14.0
יא 1 12 3 15.0
יב 1 12 5 17.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017