כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
223
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
18.6
שנת הקמה:
2009
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
גריק פטריאכט 1
כתובת למכתבים:
ת.ד. 14041, ירושלים
מיקוד:
9114001
טלפון:
02-6282610
פקס:
02-6273069
מנהל/ת:
סמיר זנאנירי
מפקח/ת:
נגוהה פרחאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
בתי"ס היוונים האורתודוקסים בעמ
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
223
בנים:
144
בנות:
79
כיתות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 17 11 28.0
ב 1 13 8 21.0
ג 1 10 7 17.0
ד 1 17 8 25.0
ה 1 10 3 13.0
ו 1 13 9 22.0
ז 1 10 6 16.0
ח 1 10 7 17.0
ט 1 8 7 15.0
י 1 11 3 14.0
יא 1 14 5 19.0
יב 1 11 5 16.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017