כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
143
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
17.9
שנת הקמה:
1990
רשות:
אור עקיבא
פרטי קשר
יישוב:
אור עקיבא
כתובת:
שכונת שז"ר
כתובת למכתבים:
אור עקיבא ת.ד. 54, אור עקיבא
מיקוד:
30650
טלפון:
04-6662300
פקס:
072-2765396
דוא"ל:
shimritcoh15@hinuchm.k12.il
אתר אינטרנט:
portal.k12.il
מנהל/ת:
בלהה בוסי
מפקח/ת:
יעל בלום
יישוב:
אור עקיבא
כתובת:
שכונת שז"ר
כתובת למכתבים:
אור עקיבא ת.ד. 54, אור עקיבא
מיקוד:
30650
טלפון:
04-6261290
פקס:
04-6261290
דוא"ל:
shimritcoh15@hinuchm.k12.il
אתר אינטרנט:
portal.k12.il
מנהל/ת:
בלהה בוסי
מפקח/ת:
יעל בלום
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
נשי "אמית"
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2012
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
23
תלמידים:
143
בנים:
0
בנות:
143
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 2 0 26 13.0
ח 1 0 25 25.0
ט 1 0 22 22.0
י 1 0 25 25.0
יא 1 0 19 19.0
יב 2 0 26 13.0
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016