כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
97
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
32.3
שנת הקמה:
2004
רשות:
רכסים
פרטי קשר
יישוב:
רכסים
כתובת:
סביון 12
כתובת למכתבים:
רכסים ת.ד. 1157, רכסים
מיקוד:
2049600
טלפון:
04-9846729
טלפון נוסף:
04-9847869
פקס:
04-9849486
מנהל/ת:
אבנר עמיר
מפקח/ת:
אלימלך פופר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מוסדות יקירי רכסים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
97
בנים:
97
בנות:
0
כיתות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 38 0 38.0
י 1 28 0 28.0
יא 1 31 0 31.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017