בית ספר אור חדש - בנות רכסים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
רכסים
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ט - יב
שלבי חינוך
עליונה בלבד
יוח"א
לא
מוטב
אור חדש כ.חסידים-רכסים
רפורמה
עוז לתמורה
מנהל/ת
מזל קדוש
חמישון טיפוח חט"ע
5
עשירון טיפוח חט"ע
9
אשכול למ"ס רשות
2
מורים בעלי תואר שני+
7.7%
חציון וותק הוראה
21 שנים
בחינוך טכנולוגי
100.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
75.0%
שילוב חינוך מיוחד
15.2%
הגשה לבגרות
כן

עובדי הוראה

1
מורים
25
מורות

תלמידים

0
בנים
92
בנות

תלמידים עולים

14.1%
עולים
85.9%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

5,407,594 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

5,331,170 ₪
עלות שעות הוראה
5,331,170 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

76,424 ₪
שירותי היקף
‎-40,118 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
11,493 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
4,103
התחשבנות רשויות
‎-1,540
רכישות חוזים והקצבות
82,486 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
20,000 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
58,561 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
10.2