כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
81
כיתות:
7
תלמידים בכיתה:
11.6
שנת הקמה:
2000
רשות:
רכסים
פרטי קשר
יישוב:
רכסים
כתובת:
הרב קוק
כתובת למכתבים:
כפר חסידים א' ת.ד. 8, כפר חסידים א'
מיקוד:
2040000
טלפון:
04-9846511
פקס:
04-9846066
מנהל/ת:
מזל קדוש
מפקח/ת:
מוז'גן מרים סומך
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
אור חדש כ.חסידים-רכסים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כמויות ומספרים
מורים:
23
תלמידים:
81
בנים:
0
בנות:
81
כיתות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 3 0 38 12.7
יא 2 0 27 13.5
יב 2 0 16 8.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017