כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
43
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
14.3
שנת הקמה:
2000
רשות:
רכסים
פרטי קשר
יישוב:
רכסים
כתובת:
הרב קוק
כתובת למכתבים:
כפר חסידים א' ת.ד. 8, כפר חסידים א'
מיקוד:
20450
טלפון:
04-9846511
פקס:
04-9846066
מנהל/ת:
מזל קדוש
מפקח/ת:
מוז'גן מרים סומך
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
אור חדש כ.חסידים-רכסים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כמויות ומספרים
מורים:
19
תלמידים:
43
בנים:
0
בנות:
43
כיתות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 1 0 3 3.0
יא 1 0 19 19.0
יב 1 0 21 21.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017