בית ספר אוהל יהושע חיפה

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
חיפה
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
תרבותי-ייחודי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
יא - יב
שלבי חינוך
עליונה בלבד
יוח"א
לא
מוטב
אוהל יהושוע
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
אברהם בלייכפלד
חמישון טיפוח חט"ע
5
עשירון טיפוח חט"ע
10
אשכול למ"ס רשות
7
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0%
הגשה לבגרות
לא

עובדי הוראה

0
מורים
0
מורות

תלמידים

185
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

42.2%
עולים
57.8%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

1,666,525 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

1,662,945 ₪
עלות שעות הוראה
1,662,945 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

3,580 ₪
שירותי היקף
0 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
1,501 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
0
רכישות חוזים והקצבות
2,079 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
0 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
9,008 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
46.3