כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
608
כיתות:
25
תלמידים בכיתה:
24.3
שנת הקמה:
1966
רשות:
קרית מוצקין
פרטי קשר
יישוב:
קרית מוצקין
כתובת:
יוספטל 25
כתובת למכתבים:
קרית מוצקין ת.ד. 3179, קרית מוצקין
מיקוד:
2613101
טלפון:
04-8711225
פקס:
04-8700087
מנהל/ת:
גדעון בן זמרה
מפקח/ת:
יעל בלום
יישוב:
קרית מוצקין
כתובת:
יוספטל 25
כתובת למכתבים:
קרית מוצקין ת.ד. 3179, קרית מוצקין
מיקוד:
2613101
טלפון:
04-8711225
פקס:
04-8700087
מנהל/ת:
רוחמה בת שבע חזות
מפקח/ת:
יעל בלום
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
מרכז ישיבות בני עקיבא
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כמויות ומספרים
מורים:
75
תלמידים:
608
בנים:
0
בנות:
608
כיתות:
25
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 6 0 111 18.5
ח 4 0 122 30.5
ט 3 0 96 32.0
י 4 0 93 23.3
יא 3 0 76 25.3
יב 5 0 110 22.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017