כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
י - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
שנת הקמה:
1951
רשות:
חדרה
פרטי קשר
יישוב:
חדרה
כתובת:
הרב קוק 4
כתובת למכתבים:
חדרה ת.ד. 2189, חדרה
מיקוד:
38134
טלפון:
04-6339873
פקס:
04-6344069
מנהל/ת:
יהודית חנה רכטמן
מפקח/ת:
יעל בלום
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
מכון ברנקו וייס
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2012
כמויות ומספרים
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017