כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
452
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
34.8
שנת הקמה:
1959
רשות:
מנשה
פרטי קשר
יישוב:
כפר פינס
כתובת:
כפר פינס 20
כתובת למכתבים:
כפר פינס 20, כפר פינס
מיקוד:
3792000
טלפון:
04-6371344
פקס:
04-6370436
מנהל/ת:
אורטל אילוז
מפקח/ת:
יעל הורביץ
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
חינוך התישבותי
בעלות:
מוסדות חינוך כפר פינס
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כמויות ומספרים
מורים:
59
תלמידים:
452
בנים:
0
בנות:
452
כיתות:
13
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 3 0 108 36.0
י 3 0 115 38.3
יא 3 0 105 35.0
יב 4 0 124 31.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017