כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
81
כיתות:
7
תלמידים בכיתה:
11.6
שנת הקמה:
2008
רשות:
כרמיאל
פרטי קשר
יישוב:
כרמיאל
כתובת:
צה"ל 103
כתובת למכתבים:
צה"ל 103, כרמיאל
מיקוד:
21732
טלפון:
04-9580722
פקס:
050-8968282
דוא"ל:
stavher@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
הדס פלדמן
מפקח/ת:
אפרת בן צור
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
דרור בתי חינוך ע"ש גמנסיה דרור
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כמויות ומספרים
מורים:
32
תלמידים:
81
בנים:
45
בנות:
36
כיתות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 3 6 9.0
י 1 13 8 21.0
יא 2 18 16 17.0
יב 3 11 6 5.7
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016