כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
64
כיתות:
7
תלמידים בכיתה:
9.1
שנת הקמה:
2008
רשות:
כרמיאל
פרטי קשר
יישוב:
כרמיאל
כתובת:
צה"ל 103
כתובת למכתבים:
צה"ל 103, כרמיאל
מיקוד:
21732
טלפון:
04-9580722
פקס:
050-8968282
מנהל/ת:
סתו הרצוג
מפקח/ת:
אפרת בן צור
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
דרור בתי חינוך ע"ש גמנסיה דרור
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כמויות ומספרים
מורים:
27
תלמידים:
64
בנים:
32
בנות:
32
כיתות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 1 2 1 3.0
יא 3 19 19 12.7
יב 3 11 12 7.7
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017