כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
114
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
28.5
שנת הקמה:
2008
רשות:
שפרעם
פרטי קשר
יישוב:
שפרעם
כתובת:
שכ אל-בורג'
כתובת למכתבים:
שפרעם ת.ד. 290, שפרעם
מיקוד:
2020018
טלפון:
04-9504812
פקס:
077-7504812
מנהל/ת:
ראשא שלון
מפקח/ת:
ח'אלד חג'אזי
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עמותת אלויסאם
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כמויות ומספרים
מורים:
20
תלמידים:
114
בנים:
68
בנות:
46
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 17 16 33.0
י 1 17 9 26.0
יא 1 16 12 28.0
יב 1 18 9 27.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017