כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
58
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
19.3
שנת הקמה:
2009
רשות:
אלעד
פרטי קשר
יישוב:
אלעד
כתובת:
רבי יהודה הנשיא 53
כתובת למכתבים:
בעלי התוספות 4, אלעד
מיקוד:
4082304
טלפון:
03-9073099
פקס:
072-2306629
מנהל/ת:
אלישיב-דוד קוביוף
מפקח/ת:
שלמה יששכר יעקבסון
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
קהילת אהל יעקב אלעד
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
58
בנים:
58
בנות:
0
כיתות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 14 0 14.0
י 1 24 0 24.0
יא 1 20 0 20.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017