כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
393
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
49.1
שנת הקמה:
2008
רשות:
ביתר עילית
פרטי קשר
יישוב:
ביתר עילית
כתובת:
המגיד ממעזריטש 57
כתובת למכתבים:
המגיד ממעזריטש 57 ת.ד. 50004, ביתר עילית
מיקוד:
9050101
טלפון:
02-5802478
פקס:
02-5803605
מנהל/ת:
חיים ברקאי
מפקח/ת:
ישראל יהודה אברהם
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
פטור
יחידת דיווח:
מוכרים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
393
בנים:
393
בנות:
0
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 50 0 50.0
ב 1 43 0 43.0
ג 1 44 0 44.0
ד 1 49 0 49.0
ה 1 53 0 53.0
ו 1 48 0 48.0
ז 1 54 0 54.0
ח 1 52 0 52.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017