בית ספר אבו חאמד אלגזאלי ירושלים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
מנח"י
רשות
ירושלים
מגזר
ערבי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ט
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
עירית ירושלים
רפורמה
אופק חדש
חמישון טיפוח יסודי
5
עשירון טיפוח יסודי
10
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
41.3%
חציון וותק הוראה
15 שנים
שילוב חינוך מיוחד
12.3%
כתובת
אום ליסון, ירושלים
טלפון
02-6716547
מנהל/ת
שירין אבראהים
מפקח/ת
מחמד אזברגה

עובדי הוראה

6
מורים
40
מורות

תלמידים

247
בנים
306
בנות

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

12,219,011 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

9,454,482 ₪
עלות שעות הוראה
9,410,857 ₪
עלות שכר - קורונה
43,625 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

2,764,529 ₪
שירותי היקף
1,562,741 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
57,707 ₪
חינוך מיוחד
143,564 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-223,323
רכישות חוזים והקצבות
1,090,762 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
133,078 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
446,011 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
21,776 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
25.8