כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
504
כיתות:
24
תלמידים בכיתה:
21.0
שנת הקמה:
2008
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
אום ליסון
כתובת למכתבים:
צור בחר ת.ד. 72827, ירושלים
מיקוד:
97415
טלפון:
02-6716547
פקס:
02-6716541
מנהל/ת:
שירין אבראהים
מפקח/ת:
שירין גבאלי אלצריע
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
מוגבלות בשמיעה/חרשות
כמויות ומספרים
מורים:
42
תלמידים:
504
בנים:
206
בנות:
298
כיתות:
24
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 30 24 27.0
ב 4 41 40 20.3
ג 3 37 32 23.0
ד 3 28 32 20.0
ה 3 33 29 20.7
ו 4 37 36 18.3
ז 2 0 35 17.5
ח 1 0 24 24.0
ט 2 0 46 23.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017