כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
520
כיתות:
31
תלמידים בכיתה:
16.8
שנת הקמה:
2008
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
אום ליסון
כתובת למכתבים:
צור בחר ת.ד. 72827, ירושלים
מיקוד:
97415
טלפון:
02-6716547
פקס:
02-6716541
דוא"ל:
rashaabo4@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
שירין אבראהים
מפקח/ת:
רנא פאהום
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
מוגבלות בשמיעה/חרשות
כמויות ומספרים
מורים:
40
תלמידים:
520
בנים:
205
בנות:
315
כיתות:
31
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 31 36 16.8
ב 4 35 36 17.8
ג 3 28 31 19.7
ד 3 36 23 19.7
ה 3 23 42 21.7
ו 5 45 38 16.6
ז 3 2 27 9.7
ח 4 5 46 12.8
ט 2 0 36 18.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016