כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
562
כיתות:
27
תלמידים בכיתה:
20.8
שנת הקמה:
2008
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
אום ליסון
כתובת למכתבים:
צור בחר ת.ד. 72827, ירושלים
מיקוד:
9741500
טלפון:
02-6716547
פקס:
02-6716541
מנהל/ת:
שירין אבראהים
מפקח/ת:
שורוק עטילה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
מוגבלות בשמיעה/חרשות
כמויות ומספרים
מורים:
42
תלמידים:
562
בנים:
252
בנות:
310
כיתות:
19
כיתות מיוחדות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 48 36 28.0
ב 4 45 42 21.8
ג 4 47 34 20.3
ד 4 42 43 21.3
ה 4 46 30 19.0
ו 4 24 40 16.0
ז 1 0 25 25.0
ח 1 0 28 28.0
ט 2 0 32 16.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017