כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
518
כיתות:
26
תלמידים בכיתה:
19.9
שנת הקמה:
2008
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
אום ליסון
כתובת למכתבים:
צור בחר ת.ד. 72827, ירושלים
מיקוד:
9741500
טלפון:
02-6716547
פקס:
02-6716541
מנהל/ת:
שירין אבראהים
מפקח/ת:
שורוק עטילה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
מוגבלות בשמיעה/חרשות
כמויות ומספרים
מורים:
43
תלמידים:
518
בנים:
225
בנות:
293
כיתות:
18
כיתות מיוחדות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 39 42 20.3
ב 3 39 27 22.0
ג 4 40 43 20.8
ד 3 36 26 20.7
ה 3 28 31 19.7
ו 4 40 31 17.8
ז 2 3 32 17.5
ח 1 0 33 33.0
ט 2 0 28 14.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017