כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
261
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
21.8
שנת הקמה:
2008
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
בית חנינא החדשה
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 21409, ירושלים
מיקוד:
9121301
טלפון:
02-5831125
פקס:
02-5831617
מנהל/ת:
חאלד כיילי
מפקח/ת:
מוחמד כנעאני
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
ברידג אינטרנשיונאל סקול
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
20
תלמידים:
261
בנים:
164
בנות:
97
כיתות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 14 8 22.0
ב 1 18 5 23.0
ג 1 17 6 23.0
ד 1 17 8 25.0
ה 1 9 12 21.0
ו 1 14 3 17.0
ז 1 7 8 15.0
ח 1 13 8 21.0
ט 1 9 8 17.0
י 1 9 13 22.0
יא 1 16 9 25.0
יב 1 21 9 30.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017