כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
176
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
11.7
שנת הקמה:
2007
רשות:
פרדס חנה-כרכור
פרטי קשר
יישוב:
פרדס חנה-כרכור
כתובת:
דרך למרחב
כתובת למכתבים:
ת.ד. 22, בנימינה-גבעת עדה
מיקוד:
3055001
מנהל/ת:
לאורה כהן
מפקח/ת:
דברת עיני
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
בית אקשטיין-שירותי חינוך בע"מ
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
35
תלמידים:
176
בנים:
118
בנות:
58
כיתות מיוחדות:
15
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ה 2 16 7 11.5
ו 4 26 16 10.5
ז 4 31 17 12.0
ח 5 45 18 12.6
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017