בית ספר אומניות ע"ש חיים ואורה הרצוג יקנעם עילית

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
צפון
רשות
יקנעם עילית
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ו
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
עירית יקנעם עלית
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
אלישבע אסתר בר-אור
אשכול למ"ס רשות
7
מורים בעלי תואר שני+
25.0%
חציון וותק הוראה
6.5 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
1.1%

עובדי הוראה

1
מורים
11
מורות

תלמידים

37
בנים
58
בנות

תלמידים עולים

3.2%
עולים
96.8%
השאר

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

2,045,431 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

1,701,637 ₪
עלות שעות הוראה
1,673,512 ₪
עלות שכר - קורונה
28,125 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

343,794 ₪
שירותי היקף
169,458 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
7,199 ₪
חינוך מיוחד
6,800 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-1,400
רכישות חוזים והקצבות
116,409 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
45,328 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
492,995 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
20,758 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
23.8