כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
183
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
22.9
שנת הקמה:
2007
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
רבי עקיבא 39
כתובת למכתבים:
ת.ד. 10075, מודיעין עילית
מיקוד:
7191905
טלפון:
08-9797824
פקס:
08-9799066
מנהל/ת:
יעקב הלי
מפקח/ת:
נח ליבשיץ
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
183
בנים:
183
בנות:
0
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 21 0 21.0
ב 1 23 0 23.0
ג 1 20 0 20.0
ד 1 23 0 23.0
ה 1 25 0 25.0
ו 1 29 0 29.0
ז 1 20 0 20.0
ח 1 22 0 22.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017