כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
20
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
5.0
שנת הקמה:
2008
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
הרב שרירא 19
כתובת למכתבים:
הרב שרירא 19, ירושלים
מיקוד:
9548719
טלפון:
052-8555547
פקס:
077-5025098
מנהל/ת:
דוד חיאב
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
אור מזל וברכה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
20
בנים:
20
בנות:
0
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 1 0 1.0
י 1 5 0 5.0
יא 1 6 0 6.0
יב 1 8 0 8.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017