כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
42
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
10.5
שנת הקמה:
2008
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
הרב שרירא 19
כתובת למכתבים:
הרב שרירא 19, ירושלים
מיקוד:
91340
טלפון:
052-8555547
פקס:
077-5025098
דוא"ל:
estertia@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
דוד חיאב
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
אור מזל וברכה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
42
בנים:
42
בנות:
0
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 8 0 8.0
י 1 14 0 14.0
יא 1 12 0 12.0
יב 1 8 0 8.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016