כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
25
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
6.3
שנת הקמה:
2008
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
הרב שרירא 19
כתובת למכתבים:
הרב שרירא 19, ירושלים
מיקוד:
91340
טלפון:
052-8555547
פקס:
077-5025098
מנהל/ת:
דוד חיאב
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
אור מזל וברכה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
25
בנים:
25
בנות:
0
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 3 0 3.0
י 1 6 0 6.0
יא 1 7 0 7.0
יב 1 9 0 9.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017