כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
157
כיתות:
6
תלמידים בכיתה:
26.2
שנת הקמה:
2008
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
יפו 208
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 36213, ירושלים
מיקוד:
9136101
טלפון:
02-5378412
פקס:
02-5001578
מנהל/ת:
צפורת לין
מפקח/ת:
אסתר חרך
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מרכז חינוכי קהילת ירושלים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
29
תלמידים:
157
בנים:
0
בנות:
157
כיתות:
6
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 2 0 39 19.5
י 1 0 38 38.0
יא 2 0 45 22.5
יב 1 0 35 35.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017