בית ספר אולפנת תהילה ירושלים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
ירושלים
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ט - יב
שלבי חינוך
עליונה בלבד
יוח"א
לא
מוטב
מרכז חינוכי קהילת ירושלים
רפורמה
עוז לתמורה
מנהל/ת
צפורת לין
חמישון טיפוח חט"ע
2
עשירון טיפוח חט"ע
3
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
34.4%
חציון וותק הוראה
9 שנים
בחינוך טכנולוגי
95.9%
זכאות לתעודה טכנולוגית
34.1%
שילוב חינוך מיוחד
8%
הגשה לבגרות
כן

עובדי הוראה

0
מורים
32
מורות

תלמידים

0
בנים
163
בנות

תלמידים עולים

1.8%
עולים
98.2%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

4,488,730 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

4,306,638 ₪
עלות שעות הוראה
4,306,638 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

182,092 ₪
שירותי היקף
‎-3,268 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
14,212 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
8,089
התחשבנות רשויות
‎-2,460
רכישות חוזים והקצבות
145,520 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
19,999 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
27,416 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
23.3