כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
45
כיתות:
7
תלמידים בכיתה:
6.4
שנת הקמה:
2007
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
ש נוה יעקב 36
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 27477, ירושלים
מיקוד:
9127302
טלפון:
02-6569528
פקס:
02-6566771
מנהל/ת:
טלי בצלאל
מפקח/ת:
שולמית אריאלי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
שתילים רכים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
10
תלמידים:
45
בנים:
45
בנות:
0
כיתות מיוחדות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 1 5 0 5.0
ג 1 6 0 6.0
ד 1 7 0 7.0
ה 1 6 0 6.0
ו 1 7 0 7.0
ז 1 7 0 7.0
ח 1 7 0 7.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017