כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
164
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
11.7
שנת הקמה:
2007
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
צור בחר
כתובת למכתבים:
צור בחר, ירושלים
מיקוד:
9741500
טלפון:
02-6733675
פקס:
02-6738912
מנהל/ת:
סוזאן שחאדה
מפקח/ת:
איהאם שבלי
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
30
תלמידים:
164
בנים:
109
בנות:
55
כיתות מיוחדות:
14
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 1 13 0 13.0
ח 1 8 5 13.0
ט 2 15 7 11.0
י 3 25 13 12.7
יא 3 19 13 10.7
יב 4 29 17 11.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017