בית ספר אלבסמה-לחינוך מיוחד ירושלים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
מנח"י
רשות
ירושלים
מגזר
ערבי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
מיוחד
שכבות לימוד
א - יב
שלבי חינוך
יסודי חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
עירית ירושלים
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
ראמי בדארנה
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
32.7%
חציון וותק הוראה
9 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
100%
הגשה לבגרות
לא

עובדי הוראה

14
מורים
35
מורות

תלמידים

49
בנים
10
בנות

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

14,699,186 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

10,944,683 ₪
עלות שעות הוראה
10,944,683 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

3,754,503 ₪
שירותי היקף
2,543,889 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
19,519 ₪
חינוך מיוחד
881,844 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-2,820
רכישות חוזים והקצבות
238,665 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
73,406 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
1,125,060 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
247,895 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
4.5