כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
48
כיתות:
0
תלמידים בכיתה:
N/A
שנת הקמה:
2007
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
הארון אל-רשיד 4
כתובת למכתבים:
הארון אל-רשיד 4, ירושלים
מיקוד:
99999
טלפון:
02-6273058
מנהל/ת:
ראמי בדארנה
מפקח/ת:
יפה מור ישר
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
49
תלמידים:
48
בנים:
39
בנות:
9
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ה 3 20 5 8.3
ו 2 14 2 8.0
יא 1 5 2 7.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017