כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
98
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
7.5
שנת הקמה:
2007
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
הארון אל-רשיד 4
כתובת למכתבים:
הארון אל-רשיד 4, ירושלים
מיקוד:
9591304
טלפון:
02-6273058
מנהל/ת:
ראמי בדארנה
מפקח/ת:
איהאם שבלי
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
47
תלמידים:
98
בנים:
79
בנות:
19
כיתות מיוחדות:
13
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ג 1 6 1 7.0
ה 1 6 0 6.0
ז 3 17 5 7.3
ח 2 8 5 6.5
ט 2 14 2 8.0
י 1 2 0 2.0
יא 1 6 1 7.0
יב 2 20 5 12.5
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017