כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
74
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
6.2
שנת הקמה:
2007
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
הארון אל-רשיד 4
כתובת למכתבים:
הארון אל-רשיד 4, ירושלים
מיקוד:
9591304
טלפון:
02-6273058
מנהל/ת:
ראמי בדארנה
מפקח/ת:
איהאם שבלי
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
46
תלמידים:
74
בנים:
57
בנות:
17
כיתות מיוחדות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 1 4 1 5.0
ו 3 13 5 6.0
ז 2 6 2 4.0
ח 2 6 1 3.5
ט 1 2 0 2.0
י 1 6 1 7.0
יא 1 9 2 11.0
יב 1 11 5 16.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017