כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יג
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
140
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
7.4
שנת הקמה:
2007
רשות:
עמק יזרעאל
פרטי קשר
יישוב:
אלונים
כתובת:
אלונים
כתובת למכתבים:
אלונים, אלונים
מיקוד:
3657700
טלפון:
04-9838219
פקס:
04-9838212
אתר אינטרנט:
www.aloncentre.co.il
מנהל/ת:
מירב שרון
מפקח/ת:
הילה מלכה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
מכון ברנקו וייס
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
40
תלמידים:
140
בנים:
95
בנות:
45
כיתות מיוחדות:
19
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 5 26 13 7.8
יא 6 34 14 8.0
יב 8 35 18 6.6
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017