כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
36
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
36.0
שנת הקמה:
2008
רשות:
ריינה
פרטי קשר
יישוב:
ריינה
כתובת:
ריינה
טלפון:
052-3942667
מפקח/ת:
אחלאס סייד אחמד
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
עמותת זוהור אלג'ד
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
36
בנים:
19
בנות:
17
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 19 17 36.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 01/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017