כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
31
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
7.8
שנת הקמה:
2007
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
בית חנינא החדשה
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 55319, ירושלים
מיקוד:
9155301
טלפון:
02-5833841
פקס:
02-5854616
מנהל/ת:
איברהים פלתס
מפקח/ת:
איהאם שבלי
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
קוסטודיה טרה סנטה י-ם
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
9
תלמידים:
31
בנים:
18
בנות:
13
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ד 1 5 3 8.0
ז 1 5 1 6.0
יא 1 3 5 8.0
יב 1 5 4 9.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017