כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
43
כיתות:
7
תלמידים בכיתה:
6.1
שנת הקמה:
2006
רשות:
מנשה
פרטי קשר
יישוב:
להבות חביבה
כתובת:
להבות חביבה
כתובת למכתבים:
ת.ד. 9460, חדרה
טלפון:
04-6306166
פקס:
04-6306199
מנהל/ת:
איריס פרשטר
מפקח/ת:
דברת עיני
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
מעון אתגר בע"מ
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בינונית מורכבת
מוגבלות שכלית בינונית
כמויות ומספרים
מורים:
17
תלמידים:
43
בנים:
24
בנות:
19
כיתות מיוחדות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ה 1 3 2 5.0
ז 1 3 3 6.0
ח 1 4 4 8.0
יא 2 6 6 6.0
יב 2 8 4 6.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017