כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
81
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
6.2
שנת הקמה:
1995
רשות:
פרדס חנה-כרכור
פרטי קשר
יישוב:
פרדס חנה-כרכור
כתובת:
התעשיה
כתובת למכתבים:
פרדס חנה-כרכור ת.ד. 1562, פרדס חנה-כרכור
מיקוד:
3711402
טלפון:
04-6376957
פקס:
04-6273518
מנהל/ת:
יעל עמילני
מפקח/ת:
דברת עיני
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
כפר לי בע"מ
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
41
תלמידים:
81
בנים:
55
בנות:
26
כיתות מיוחדות:
13
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 1 1 4 5.0
ד 1 5 1 6.0
ז 2 9 3 6.0
ח 1 6 0 6.0
י 2 8 4 6.0
יא 2 7 6 6.5
יב 4 19 8 6.8
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017