כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
71
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
6.5
שנת הקמה:
1977
רשות:
חיפה
פרטי קשר
יישוב:
חיפה
כתובת:
דרך הים 44
כתובת למכתבים:
דרך הים 44, חיפה
מיקוד:
3474211
טלפון:
04-8370499
פקס:
04-8103129
מנהל/ת:
סוזנה רייף רוזנברג
מפקח/ת:
דברת עיני
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
עירית חיפה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
סי.פי. ונכויות פיזיות קשות ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
46
תלמידים:
71
בנים:
39
בנות:
32
כיתות מיוחדות:
11
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 5 3 8.0
ב 1 7 0 7.0
ד 1 3 3 6.0
ה 1 5 2 7.0
ו 1 3 3 6.0
ז 1 4 3 7.0
ח 1 2 4 6.0
ט 1 1 5 6.0
יא 1 3 3 6.0
יב 2 6 6 6.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017