כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
62
כיתות:
0
תלמידים בכיתה:
N/A
שנת הקמה:
1977
רשות:
חיפה
פרטי קשר
יישוב:
חיפה
כתובת:
דרך הים 44
כתובת למכתבים:
דרך הים 44, חיפה
מיקוד:
34742
טלפון:
04-8370499
פקס:
04-8103129
דוא"ל:
hedvashm1@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
סוזנה פטריסיה רייף
מפקח/ת:
דברת עיני
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
עירית חיפה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
סי.פי. ונכויות פיזיות קשות ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
51
תלמידים:
62
בנים:
30
בנות:
32
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 4 3 7.0
ג 1 4 2 6.0
ד 1 5 1 6.0
ה 1 2 4 6.0
ו 1 2 4 6.0
ז 1 3 3 6.0
ח 1 3 3 6.0
י 1 0 1 1.0
יא 1 3 3 6.0
יב 2 4 8 6.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016