בית ספר אופקים חיפה

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חיפה
רשות
חיפה
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
מיוחד
שכבות לימוד
א - יב
שלבי חינוך
יסודי ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
עירית חיפה
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
סוזנה רייף רוזנברג
אשכול למ"ס רשות
7
מורים בעלי תואר שני+
51.1%
חציון וותק הוראה
16 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
100%
הגשה לבגרות
לא

עובדי הוראה

5
מורים
42
מורות

תלמידים

38
בנים
32
בנות

תלמידים עולים

14.3%
עולים
85.7%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

11,148,182 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

8,915,986 ₪
עלות שעות הוראה
8,915,986 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

2,232,196 ₪
שירותי היקף
1,774,777 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
13,186 ₪
חינוך מיוחד
368,049 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-6,720
רכישות חוזים והקצבות
56,215 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
26,689 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
1,011,045 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
158,878 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
6.4