כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
251
כיתות:
20
תלמידים בכיתה:
12.6
שנת הקמה:
2002
רשות:
מנשה
פרטי קשר
יישוב:
גן שמואל
כתובת:
גן שמואל
כתובת למכתבים:
בנימינה ת.ד. 22, בנימינה-גבעת עדה
מיקוד:
3055001
טלפון:
04-6249848
פקס:
04-6213934
מנהל/ת:
דקלה וייצמן מן
מפקח/ת:
דברת עיני
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
בית אקשטיין-שירותי חינוך בע"מ
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
44
תלמידים:
251
בנים:
159
בנות:
92
כיתות מיוחדות:
20
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 5 44 25 13.8
י 5 36 27 12.6
יא 6 49 24 12.2
יב 4 30 16 11.5
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017