כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
112
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
9.3
שנת הקמה:
1990
רשות:
זבולון
פרטי קשר
יישוב:
כפר ביאליק
כתובת:
שד ירושלים 31
כתובת למכתבים:
ת.ד. 255, כפר ביאליק
מיקוד:
27000
טלפון:
04-8722046
פקס:
04-8493913
מנהל/ת:
עינת קפון
מפקח/ת:
דברת עיני
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
מ. אזורית זבולון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ללא דיווח-חנ"מ
כמויות ומספרים
מורים:
37
תלמידים:
112
בנים:
88
בנות:
24
כיתות מיוחדות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ג 1 6 3 9.0
ד 2 9 2 5.5
ה 2 12 2 7.0
ו 2 16 3 9.5
ז 3 17 6 7.7
ח 2 15 2 8.5
ט 2 13 6 9.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017