בית ספר אהבה כפר ביאליק

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חיפה
רשות
זבולון
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
מיוחד
שכבות לימוד
א - יב
שלבי חינוך
יסודי ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
מ. אזורית זבולון
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
עינת קפון
אשכול למ"ס רשות
5
מורים בעלי תואר שני+
55.0%
חציון וותק הוראה
11 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
100%

עובדי הוראה

5
מורים
35
מורות

תלמידים

80
בנים
32
בנות

תלמידים עולים

4.5%
עולים
95.5%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

9,846,453 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

8,106,779 ₪
עלות שעות הוראה
8,106,779 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

1,739,674 ₪
שירותי היקף
1,569,845 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
21,169 ₪
חינוך מיוחד
86,057 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-6,350
רכישות חוזים והקצבות
27,024 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
41,929 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
576,737 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
87,540 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
6.6