כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
שנת הקמה:
1990
רשות:
זבולון
פרטי קשר
יישוב:
כפר ביאליק
כתובת:
שד ירושלים 31
כתובת למכתבים:
כפר ביאליק ת.ד. 255, כפר ביאליק
מיקוד:
27000
טלפון:
04-8722046
פקס:
04-8493913
דוא"ל:
ronitmar13@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
עינת קפון
מפקח/ת:
דברת עיני
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
בית ילדים ונוער "אהבה"
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016