כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
438
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
24.3
שנת הקמה:
1983
רשות:
באקה אל-גרביה
פרטי קשר
יישוב:
באקה אל-גרביה
כתובת:
באקה אל-גרביה
כתובת למכתבים:
באקה אל-גרביה ת.ד. 3251, באקה אל-גרביה
מיקוד:
3010000
טלפון:
04-6384719
פקס:
04-6384719
מנהל/ת:
מוחמד קעאדנה
מפקח/ת:
אחמד כבהה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
עירית באקה אל גרביה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
35
תלמידים:
438
בנים:
223
בנות:
215
כיתות:
16
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 48 31 26.3
ב 3 32 43 25.0
ג 3 41 42 27.7
ד 3 40 36 25.3
ה 3 30 27 19.0
ו 3 32 36 22.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017