כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
558
כיתות:
21
תלמידים בכיתה:
26.6
שנת הקמה:
1970
רשות:
אום אל-פחם
פרטי קשר
יישוב:
אום אל-פחם
כתובת:
שכ שרפה
כתובת למכתבים:
אום אל-פחם ת.ד. 68, אום אל-פחם
מיקוד:
3001015
טלפון:
04-6313005
פקס:
04-6315601
מנהל/ת:
סהאם אבו שקרה
מפקח/ת:
אזל מלק
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
עירית אום אל פחם
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
מעוכבי התפתחות
כמויות ומספרים
מורים:
44
תלמידים:
558
בנים:
273
בנות:
285
כיתות:
19
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 37 58 31.7
ב 3 51 44 31.7
ג 3 49 37 28.7
ד 4 43 48 22.8
ה 5 54 56 22.0
ו 3 39 42 27.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017