כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
408
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
25.5
שנת הקמה:
1970
רשות:
דאלית אל-כרמל
פרטי קשר
יישוב:
דאלית אל-כרמל
כתובת:
דאלית אל-כרמל
כתובת למכתבים:
ת.ד. 4521, דאלית אל-כרמל
מיקוד:
3005600
טלפון:
04-8393760
פקס:
04-8396772
מנהל/ת:
ניגם קרא
מפקח/ת:
הדס ריבנוביץ
פרטים נוספים
מגזר:
דרוזי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
מ. מקומית דלית אל כרמל
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
35
תלמידים:
408
בנים:
221
בנות:
187
כיתות:
15
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 26 27 26.5
ב 3 46 25 23.7
ג 3 33 40 24.3
ד 3 45 28 24.3
ה 3 38 39 25.7
ו 2 33 28 30.5
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017