כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
325
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
23.2
שנת הקמה:
1971
רשות:
ג'ת
פרטי קשר
יישוב:
ג'ת
כתובת:
ג'ת
כתובת למכתבים:
ג'ת ת.ד. 150, ג'ת
מיקוד:
3009100
טלפון:
04-6280290
פקס:
04-6280678
מנהל/ת:
מיסון גרה
מפקח/ת:
אחמד כבהה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
מ. מקומית ג'ת
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
מעוכבי התפתחות
כמויות ומספרים
מורים:
29
תלמידים:
325
בנים:
164
בנות:
161
כיתות:
12
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 34 27 30.5
ב 2 23 24 23.5
ג 2 30 26 28.0
ד 3 25 28 17.7
ה 2 26 24 25.0
ו 3 26 32 19.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017