כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
463
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
24.4
שנת הקמה:
1971
רשות:
באקה אל-גרביה
פרטי קשר
יישוב:
באקה אל-גרביה
כתובת:
באקה אל-גרביה
כתובת למכתבים:
באקה אל-גרביה ת.ד. 33, באקה אל-גרביה
מיקוד:
30100
טלפון:
04-6384617
פקס:
04-6384617
אתר אינטרנט:
portal.k12.il
מנהל/ת:
כרם אבו מוך
מפקח/ת:
זקריא חרדאן
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
עירית באקה אל גרביה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
32
תלמידים:
463
בנים:
239
בנות:
224
כיתות:
19
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 41 35 25.3
ב 3 41 40 27.0
ג 3 30 42 24.0
ד 3 45 32 25.7
ה 3 44 33 25.7
ו 4 38 42 20.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017