כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
544
כיתות:
22
תלמידים בכיתה:
24.7
שנת הקמה:
1965
רשות:
אום אל-פחם
פרטי קשר
יישוב:
אום אל-פחם
כתובת:
אום אל-פחם
כתובת למכתבים:
אום אל-פחם ת.ד. 143, אום אל-פחם
מיקוד:
3001002
טלפון:
04-6312330
פקס:
04-6316531
מנהל/ת:
מוחמד אגבאריה
מפקח/ת:
אזל מלק
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
עירית אום אל פחם
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
41
תלמידים:
544
בנים:
263
בנות:
281
כיתות:
20
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 38 40 26.0
ב 3 38 40 26.0
ג 4 37 48 21.3
ד 4 45 56 25.3
ה 4 50 49 24.8
ו 4 55 48 25.8
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017