כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
348
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
24.9
שנת הקמה:
1999
רשות:
חיפה
פרטי קשר
יישוב:
חיפה
כתובת:
יגאל אלון 8
כתובת למכתבים:
יגאל אלון 8, חיפה
מיקוד:
32983
טלפון:
04-8124343
פקס:
04-8124333
מנהל/ת:
ענת כח
מפקח/ת:
חגית שהם שרף
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
עירית חיפה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
27
תלמידים:
348
בנים:
177
בנות:
171
כיתות:
14
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 18 29 23.5
ב 2 32 34 33.0
ג 2 33 15 24.0
ד 2 25 33 29.0
ה 2 30 31 30.5
ו 4 39 29 17.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017