כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
177
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
22.1
שנת הקמה:
2001
רשות:
חדרה
פרטי קשר
יישוב:
חדרה
כתובת:
תמנע 2
כתובת למכתבים:
ת.ד. 55249, חדרה
טלפון:
04-6341403
פקס:
04-6341403
מנהל/ת:
לאה בוטמן
מפקח/ת:
ג'וליה משיח
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
עירית חדרה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
18
תלמידים:
177
בנים:
0
בנות:
177
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 0 24 24.0
ב 1 0 25 25.0
ג 1 0 22 22.0
ד 1 0 28 28.0
ה 1 0 22 22.0
ו 1 0 28 28.0
ז 1 0 20 20.0
ח 1 0 8 8.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017