כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
319
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
19.9
שנת הקמה:
2001
רשות:
חדרה
פרטי קשר
יישוב:
חדרה
כתובת:
השלום
כתובת למכתבים:
חדרה ת.ד. 55249, חדרה
מיקוד:
38100
טלפון:
04-6341403
פקס:
04-6341403
דוא"ל:
rachelsha71@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
לאה בוטמן
מפקח/ת:
ג'וליה משיח
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
עירית חדרה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
23
תלמידים:
319
בנים:
163
בנות:
156
כיתות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 24 20 22.0
ב 2 29 30 29.5
ג 2 26 21 23.5
ד 2 19 28 23.5
ה 2 25 20 22.5
ו 2 12 13 12.5
ז 2 17 15 16.0
ח 2 11 9 10.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016