כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
287
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
28.7
שנת הקמה:
2006
רשות:
רכסים
פרטי קשר
יישוב:
רכסים
כתובת:
הרב עובדיה יוסף 14
כתובת למכתבים:
הרב עובדיה יוסף 14 ת.ד. 1157, רכסים
מיקוד:
2049600
טלפון:
072-2507086
פקס:
04-9040442
מנהל/ת:
רות עדיקה
מפקח/ת:
אריאלה כהן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מוסדות יקירי רכסים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
18
תלמידים:
287
בנים:
0
בנות:
287
כיתות:
10
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 0 39 19.5
ב 2 0 49 24.5
ג 1 0 33 33.0
ד 1 0 36 36.0
ה 1 0 36 36.0
ו 1 0 31 31.0
ז 1 0 30 30.0
ח 1 0 33 33.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017