בית ספר אהל שרה רכסים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
רכסים
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
מוסדות יקירי רכסים
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
רות עדיקה
חמישון טיפוח יסודי
4
עשירון טיפוח יסודי
7
אשכול למ"ס רשות
2
מורים בעלי תואר שני+
5.3%
חציון וותק הוראה
11 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0%

עובדי הוראה

0
מורים
19
מורות

תלמידים

0
בנים
302
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

2,327,579 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

2,097,557 ₪
עלות שעות הוראה
2,097,557 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

230,022 ₪
שירותי היקף
34,033 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
28,672 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
0
רכישות חוזים והקצבות
100,579 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
66,738 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
226,084 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
7,486 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
30.2

מיצ"ב - הישגים לימודיים

עברית ה'

מתמטיקה ה'