כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
517
כיתות:
22
תלמידים בכיתה:
23.5
שנת הקמה:
1950
רשות:
חיפה
פרטי קשר
יישוב:
חיפה
כתובת:
אהוד 18
כתובת למכתבים:
אהוד 18, חיפה
מיקוד:
3455115
טלפון:
04-8241103
פקס:
04-8241103
מנהל/ת:
סיגל מרים אזולאי
מפקח/ת:
חגית שהם שרף
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
עירית חיפה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
49
תלמידים:
517
בנים:
260
בנות:
257
כיתות:
18
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 37 46 20.8
ב 5 49 50 19.8
ג 4 39 36 18.8
ד 3 52 32 28.0
ה 3 31 48 26.3
ו 3 52 45 32.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017