כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
392
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
30.2
שנת הקמה:
1950
רשות:
פרדס חנה-כרכור
פרטי קשר
יישוב:
פרדס חנה-כרכור
כתובת:
פרדס חנה-כרכור
כתובת למכתבים:
פרדס חנה-כרכור ת.ד. 1010, פרדס חנה-כרכור
מיקוד:
37000
טלפון:
04-6377330
פקס:
04-6370484
מנהל/ת:
לימור סמואלוב
מפקח/ת:
הדס ריבנוביץ
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
מ. מקומית פרדס חנה - כרכור
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
31
תלמידים:
392
בנים:
195
בנות:
197
כיתות:
13
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 34 31 32.5
ב 2 33 17 25.0
ג 2 29 39 34.0
ד 2 26 39 32.5
ה 2 29 34 31.5
ו 3 44 37 27.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017