כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
470
כיתות:
17
תלמידים בכיתה:
27.6
שנת הקמה:
2006
רשות:
ביתר עילית
פרטי קשר
יישוב:
ביתר עילית
כתובת:
קדושת לוי 99
כתובת למכתבים:
קדושת לוי 99 ת.ד. 30007, ביתר עילית
מיקוד:
9050001
טלפון:
02-5807903
פקס:
02-5804870
מנהל/ת:
אברהם אלכסנדר בלעדי
מפקח/ת:
ישראל יהודה אברהם
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מרכז נר ישראל
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
470
בנים:
470
בנות:
0
כיתות:
17
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 51 0 25.5
ב 3 81 0 27.0
ג 2 62 0 31.0
ד 2 50 0 25.0
ה 2 62 0 31.0
ו 2 55 0 27.5
ז 2 60 0 30.0
ח 2 49 0 24.5
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017