כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
394
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
26.3
שנת הקמה:
2007
רשות:
סח'נין
פרטי קשר
יישוב:
סח'נין
כתובת:
סח'נין
כתובת למכתבים:
סח'נין ת.ד. 4900, סח'נין
מיקוד:
3081000
טלפון:
04-6745501
פקס:
04-6745501
מנהל/ת:
פריד חלאילי
מפקח/ת:
תאופיק זערורה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית סחנין
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כמויות ומספרים
מורים:
42
תלמידים:
394
בנים:
181
בנות:
213
כיתות:
15
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 5 65 77 28.4
יא 5 53 67 24.0
יב 5 63 69 26.4
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017