כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יג
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
98
כיתות:
7
תלמידים בכיתה:
14.0
שנת הקמה:
1969
רשות:
טמרה
פרטי קשר
יישוב:
טמרה
כתובת:
טמרה
כתובת למכתבים:
טמרה ת.ד. 171, טמרה
מיקוד:
3081103
טלפון:
04-9940095
פקס:
04-9943486
מנהל/ת:
עאידה עואד
מפקח/ת:
סבאח סבאח
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
נעמ"ת
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כמויות ומספרים
מורים:
17
תלמידים:
98
בנים:
50
בנות:
48
כיתות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 4 2 6.0
י 2 10 16 13.0
יא 2 15 14 14.5
יב 2 21 16 18.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017