כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
245
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
20.4
שנת הקמה:
2000
רשות:
משהד
פרטי קשר
יישוב:
משהד
כתובת:
משהד
כתובת למכתבים:
משהד ת.ד. 996, משהד
מיקוד:
1696700
טלפון:
04-6411238
פקס:
04-6411674
מנהל/ת:
זיאד חסן
מפקח/ת:
אחמד בדראן
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
המכללה הארצית - סכנין בע"מ
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כמויות ומספרים
מורים:
47
תלמידים:
245
בנים:
230
בנות:
15
כיתות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 22 0 22.0
י 4 70 7 19.3
יא 3 56 1 19.0
יב 4 82 7 22.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017