כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
י - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
58
כיתות:
7
תלמידים בכיתה:
8.3
שנת הקמה:
2002
רשות:
בית שאן
פרטי קשר
יישוב:
בית שאן
כתובת:
שכ יפה נוף 1
כתובת למכתבים:
בית שאן ת.ד. 32, בית שאן
מיקוד:
10900
טלפון:
04-6060387
פקס:
04-6060398
דוא"ל:
simaova1@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
יעקב רוימי
מפקח/ת:
סיגלית ברגר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
רשת אורט
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2012
כמויות ומספרים
מורים:
15
תלמידים:
58
בנים:
37
בנות:
21
כיתות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 1 1 0 1.0
יא 3 18 9 9.0
יב 3 18 12 10.0
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016