כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
י - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
77
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
8.6
שנת הקמה:
2002
רשות:
בית שאן
פרטי קשר
יישוב:
בית שאן
כתובת:
שכ יפה נוף 1
כתובת למכתבים:
בית שאן ת.ד. 32, בית שאן
מיקוד:
10900
טלפון:
04-6060387
פקס:
04-6060398
מנהל/ת:
יעקב רוימי
מפקח/ת:
סיגלית ברגר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
רשת אורט
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2012
כמויות ומספרים
מורים:
15
תלמידים:
77
בנים:
49
בנות:
28
כיתות:
9
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 3 14 8 7.3
יא 3 17 6 7.7
יב 3 18 14 10.7
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017