כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יד
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
482
כיתות:
27
תלמידים בכיתה:
17.9
שנת הקמה:
1962
רשות:
בית שאן
פרטי קשר
יישוב:
בית שאן
כתובת:
שדרות הארבעה
כתובת למכתבים:
בית שאן ת.ד. 25, בית שאן
מיקוד:
1171001
טלפון:
04-6061727
פקס:
04-6061727
מנהל/ת:
מאיר גולן עובדיה
מפקח/ת:
שלום מרדכי אדרי
יישוב:
בית שאן
כתובת:
שדרות הארבעה
כתובת למכתבים:
בית שאן ת.ד. 25, בית שאן
מיקוד:
1171001
טלפון:
04-6600700
פקס:
04-6061721
מנהל/ת:
אורי יוסף דויטש
מפקח/ת:
שלום מרדכי אדרי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
רשת אורט
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2012
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
04/10/2011
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
82
תלמידים:
482
בנים:
240
בנות:
242
כיתות:
23
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 5 41 46 17.4
ח 3 34 26 20.0
ט 4 30 45 18.8
י 5 45 59 20.8
יא 4 36 37 18.3
יב 4 34 29 15.8
יג 1 13 0 13.0
יד 1 7 0 7.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017