כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
480
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
30.0
שנת הקמה:
2006
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
הפסגה 41
כתובת למכתבים:
ירושלים 8, ירושלים
טלפון:
02-6414146
פקס:
02-6428532
מנהל/ת:
שמעון דורלכר
מפקח/ת:
ישראל יהודה אברהם
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
פטור
יחידת דיווח:
מוכרים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
480
בנים:
480
בנות:
0
כיתות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 45 0 22.5
ב 2 62 0 31.0
ג 2 67 0 33.5
ד 2 66 0 33.0
ה 2 57 0 28.5
ו 2 63 0 31.5
ז 2 59 0 29.5
ח 2 61 0 30.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017