כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
514
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
32.1
שנת הקמה:
2006
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
ככר אל גזאלי
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 29174, ירושלים
מיקוד:
9129101
טלפון:
02-6722656
פקס:
02-6274078
מנהל/ת:
וסים עלי
מפקח/ת:
שורוק עטילה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
עמותת נשים אום ליסון
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2018
כמויות ומספרים
מורים:
23
תלמידים:
514
בנים:
363
בנות:
151
כיתות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 44 28 36.0
ב 3 49 36 28.3
ג 2 36 27 31.5
ד 2 38 27 32.5
ה 2 46 13 29.5
ו 2 40 20 30.0
ז 1 36 0 36.0
ח 1 38 0 38.0
ט 1 36 0 36.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017