כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
429
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
35.8
שנת הקמה:
2007
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
בית חנינא החדשה
כתובת למכתבים:
בית חנינא החדשה, ירושלים
מיקוד:
9730000
טלפון:
02-5838918
פקס:
02-5838918
מנהל/ת:
ענאיה אבו סנינה
מפקח/ת:
מוחמד כנעאני
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
אלמוסתקבל אלהלייה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
19
תלמידים:
429
בנים:
121
בנות:
308
כיתות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 14 13 27.0
ב 1 16 15 31.0
ג 1 25 18 43.0
ד 1 17 14 31.0
ה 1 15 15 30.0
ו 1 19 27 46.0
ז 1 8 33 41.0
ח 1 1 41 42.0
ט 1 1 33 34.0
י 1 1 30 31.0
יא 1 4 31 35.0
יב 1 0 38 38.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017